Asociace amatérských sportů ČR

O AAS ČR

Cíl asociace

Hlavním cílem AAS ČR, z.s je rozvoj a podpora amatérských sportovců a sportovních aktivit vedoucí zejména ke zlepšení postavení sportu ve společnosti a ke zkvalitnění životního stylu dětské populace.

Proč děti

Velký důraz klade AAS ČR na iniciaci a popularizaci sportovních aktivit dětské populace. Ve svém záměru vycházíme z nezpochybnitelného zjištění, že aktivní trávení volného času, ať už sportem nebo jinou pohybovou činností, patří ke zdravému životnímu stylu a že řízené sportovní aktivity mají nesporný neformální vzdělávací a výchovný dopad. Významně tak pomáhají v boji proti ohrožujícím jevům společnosti, jako je například kriminalita, užívání drog apod.

Podstata sportu

Sport představuje všechny formy tělesné činnosti a je důležitou oblastí lidské aktivity. Samotný cíl sportu nelze chápat pouze jako dosažení nejlepších sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní, ale jeho účel je daleko obšírnější, jelikož sem nepochybně patří také harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a rozvoj společenských vztahů. Význam sportu tak lze spatřit v takových oblastech, jako je sociální integrace, prevence, kvalita života, rekreace, výchova, vzdělaní či podpora míru. Tento široký dosah sportu si AAS ČR plně uvědomuje a svojí činností a aktivním přístupem bojuje za jeho osvětu.

Ve sportu se také projevují veškeré současné negativní trendy, počínaje nedostatkem finančních prostředků, zaměřením zájmu veřejnosti jen na vybraná odvětví vrcholového sportu a využíváním sportovních aktivit ke komerčním účelům. Tyto postoje společnosti ke sportovním aktivitám často popírají hlavní podstatu sportu, kterou je zapojení co největších mas do sportovních aktivit s cílem zdravější populace a smysluplné náplně volného času.

V souladu se svými stanovami AAS ČR přispívá převážně k:

Nejdůležitější aktivity AAS ČR:

1. Nepřímá systémová podpora amatérských sportovních klubů
V této oblasti mají sportovní kluby možnost stát se členy AAS ČR s cílem systematického rozvoje členské základny. AAS ČR pomáhá s organizací soutěží a tělovýchovných aktivit svých členů.

2. Mimosystémová podpora
Tato individuální podpora je určena pro vynikající sportovní talenty – jednotlivce i kolektivy – a spočívá v zajištění partnera, který poskytne finanční příspěvky na jejich sportovní činnost.

3. Soutěže
Konání sportovních soutěží je spojeno nejen s předvedením sportovních dovedností účastníků, ale i s nutností udržení realizačních týmů pořádajících významné sportovní akce pro děti, mládež a amatérské sportovce. Proto společně např. s Nadačním fondem Emil pomáháme handicapovaným dětem a mladým lidem sportovat a v roce 2016 jsme se podíleli na pořádání Světových her handicapované mládeže, které se svým významem řadí hned za paralympijské hry.

Bližší informace o činnosti asociace si můžete přečíst také v prezentaci.
Samotná AAS ČR pochopitelně v otázce postavení sportu ve společnosti není samospasitelná, nicméně za podpory dalších institucí a také rodičů, kteří mají největší vliv na své děti, se v dlouhodobějším horizontu názor na sport dá pozitivně ovlivnit

 

 

Události

HEJTMANŮV POHÁR PRODLOUŽEN

6. ročník Hejtmanova poháru je prodloužen do konce září.

ODSTARTOVAL 6. ROČNÍK HEJTMANOVA POHÁRU

V lednu odstartoval již 6. ročník oblíbené školní soutěže Hejtmanův pohár.

PODESÁTÉ S TALENTEM ROKU!

1. prosince odstartoval jubilejní ročník soutěže Talent roku 2020! Kdo se může zúčastnit?

Více událostí >