Asociace amatérských sportů ČR

O AAS ČR

Cíl asociace

Hlavním cílem AAS ČR je rozvoj a podpora amatérských sportovců a sportovních aktivit vedoucí zejména ke zlepšení postavení sportu ve společnosti a ke zkvalitnění životního stylu dětské populace.

Proč děti

Velký důraz klade AAS ČR na iniciaci a popularizaci sportovních aktivit dětské populace. Ve svém záměru vycházíme z nezpochybnitelného zjištění, že aktivní trávení volného času, ať už sportem nebo jinou pohybovou činností, patří ke zdravému životnímu stylu a že řízené sportovní aktivity mají nesporný neformální vzdělávací a výchovný dopad. Významně tak pomáhají v boji proti společnosti ohrožujícím jevům, jako je například kriminalita, užívání drog apod.

Podstata sportu

Sport představuje všechny formy tělesné činnosti a je důležitou oblastí lidské aktivity. Samotný cíl sportu nelze chápat pouze jako dosažení nejlepších sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní, ale jeho účel je daleko obšírnější, jelikož zde nepochybně patří také harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a rozvoj společenských vztahů. Význam sportu tak lze spatřit v takových oblastech jako je sociální integrace, prevence, kvalita života, rekreace, výchova, vzdělaní či podpora míru. Tento široký dosah sportu si AAS ČR plně uvědomuje a svojí činností a aktivním přístupem bojuje za jeho osvětu.

Ve sportu se také projevují veškeré současné negativní trendy, počínaje nedostatkem finančních prostředků, zaměřením zájmu veřejnosti pouze na vybraná odvětví vrcholového sportu a využíváním sportovních aktivit ke komerčním účelům. Tyto postoje společnosti ke sportovním aktivitám často popírají hlavní podstatu sportu, kterou je zapojení co největších mas do sportovních aktivit s cílem zdravější populace a smysluplného náplně volného času.

V souladu se svými stanovami AAS ČR přispívá převážně k:

Nejdůležitější aktivity AAS ČR:

1. Nepřímá systémová podpora amatérských sportovních klubů

V této oblasti bude nabídnuta možnost sportovním klubům stát se členy AAS ČR s cílem systematického rozvoje členské základny. AAS ČR bude pomáhat s organizací soutěží a tělovýchovných aktivit svých členů.

2. Přímá systémová podpora amatérských sportovních klubů

Budou vyčleněny prostředky, které budou určeny na spolupráci mezi školami (sportovní střediska, dříve tzv.„sportovními třídami“) a tělovýchovnými a sportovními právními subjekty. Subjekty jsou o možnosti podávat žádosti informovány adresně. Konečnými příjemci příspěvků budou výhradně sportovní subjekty, nikoliv školy.

3. Mimosystémová podpora

Tato podpora je určena pro vynikající jednotlivce a sportovní kolektivy na sportovní vybavení, cestovné na soutěže apod. Možnost získat příspěvek na sportovní činnost, jmenovitě pro jednotlivce, zůstává ojedinělá a je velmi žádaná. Proto se budeme snažit množství rozdělovaných prostředků do budoucna nadále navyšovat.

4. Soutěže

Konání sportovních soutěží je spojeno nejen s předvedením sportovních dovedností účastníků, ale i s nutností udržení realizačních týmů pořádajících významné sportovní akce pro děti, mládež a amatérské sportovce. Proto poskytneme finanční příspěvek především na technické a organizační zajištění vybraných sportovních soutěží, jako jsou turnaje mládeže v malé kopané, florbalu, atletické soutěže, gymnastika, sportovní aerobik a jiné.

Samotná AAS ČR pochopitelně v otázce postavení sportu ve společnosti není samospasitelná, nicméně za podpory dalších institucí a také rodičů, kteří mají největší vliv na své děti, se v dlouhodobějším horizontu názor na sport dá pozitivně ovlivnit.

 

partneri-vzp2Podpora aktivního pohybu není jedinou oblastí, ve které AAS ČR realizuje svoji činnost. AAS ČR působí také jako zprostředkovatel pojištění odpovědnosti právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení za škodu způsobenou dětem, žákům či studentům pro všechny vzdělávací instituce v České republice. Ve věci pojištění této odpovědnosti AAS ČR výhradně spolupracuje s Pojišťovnou VZP, a.s.

 

V této oblasti můžete kontaktovat makléře specialistu: Bc. Diana Trčková +420 736 225 225, makler@aascr.cz.

 

Události

27544896_185554645376529_2241046658177549969_n

PROJEKT 100 LET ČESKÉHO SPORTU ODSTARTOVAL

Soutěž u příležitosti oslav 100 let od vzniku samostatného státu. Chci vědět víc.

obr TR 2018

UŽ POOSMÉ S TALENTEM ROKU!

V pondělí 22.1. odstartoval Talent roku 2018! Kdo se může zúčastnit?

logo HP

ODSTARTOVAL 4. ROČNÍK HEJTMANOVA POHÁRU

V polovině listopadu odstartoval již 4. ročník oblíbené školní soutěže Hejtmanův pohár.

start brzy

ROZBĚHL SE TALENT ROKU 2017

Ve středu 18.1. odstartoval Talent roku 2017, sedmé pokračování oblíbené soutěže! Chci vědět víc.

Více událostí >